AKCE ŠKOLY


 

JARO / LÉTO

 • Jarní dílny
 • Mateřinky v pohybu - taneční soutěž družstev
 • Atletické přebory
 • Hry s enviromentálním zaměřením
 • Pohádková zahrada aneb loučení s budoucími prvňáčky

PODZIM

 • Dýňová slavnost - tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi
 • Výstavka výrobků z přírodnin
 • Drakiáda

ZIMA

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční dílny-tvořivé odpoledne dětí s rodiči, besídky
 • Posezení u stromečku - nadílka na třídách
 • Návštěvy ZŠ - besedy s učitelkami 1. tříd a účast na akcích "Pohádkové učení
 • Karneval

DALŠÍ AKCE V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLY

 • Návštěvy u hasičů, ukázka výcviku "malých hasičů"
 • Divadelní představení a koncerty v Městském domě Přerov a kině Hvězda
 • Divadelní představení a hudební pohádky hostujících souborů v MŠ
 • Návštěvy tématických výstav
 • Ekologická výchova na stanici BIOS, ORNIS
 • Besedy a hry v dětském oddělení knihovny v Přerově
 • Výlety do okolí města Přerova
Logo MŠ Optiky