AKTUALITY


 
logo MŠ Optiky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022

Termín pro podání žádosti je od 2. května do 16. května 2021 včetně. Varianty pro podání přihlášky a čestného prohlášení o očkování dítěte. 1. S elektronický podpisem zaslat na emailovou adresu msoptiky@medialine.cz 2. Podepsané dokumenty zaslat poštou na adresu Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 750 02 Přerov 3. V nejkrajnější situaci po telefonické domluvě donést osobně. Kontakt 606483163. Potřebné dokumety najdete v sekci O ŠKOLCE- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Dále prosíme o kopii rodného listu a očkovací průkaz dítěte. Po obdržení žádosti Vám emailem, nebo sms příjde registrační heslo. Po ukončení zápisu tedy 16. května 2021 včetně, bude rozhodnuto o přijetí dítěte k nám do MŠ. Seznamy s registračním číslem najdete na webových stránkách, nebo na budově školy. Jako poslední krok bude připraveno rozhodnutí. Na všechny děti se moc těšíme a doufáme, že se brzy všichni potkáme.

 
logo MŠ Optiky

Informace k otevření školky od 10.5.2021

Od pondělí 10.5.2021 je obnovený provoz mateřské školy v běžném režimu, děti se nebudou očkovat.

 
logo MŠ Optiky

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021

Vážení rodiče, kvůli situaci týkající se COVID-19 a sním spojená mimořádná opatření je v tomto roce změna v příhláškách na náhradní prázdninový provoz. Přihláška na prázdninový provoz ještě nemá termín pro zveřejnění. Plánuje se na měsíc květen-červen 2021. Evideční listy dětí nebudou k příhlášce vyžadovány. Pouze na přihlášku uvedete ze které mateřské školy dítě přicházíte

 
Logo MŠ Optiky