AKTUALITY


 
logo MŠ Optiky

PLACENÍ ŠKOLNÉHO

Placení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.září 2022. Číslo účtu MŠ - 1883121379/0800, variabilní symbol: datum narození vašeho dítěte, do poznámek pro příjemce: jméno dítěte, částka od září 2022 do června 2023: 575 korun (prázdninový provoz se bude platit v hotovosti a jiná částka). Částka je splatná do 15- tého daného měsíce, pozor - ten den už musí být částka na účtě. Kdo ze zákonných zástupcu nemá zřízen účet, ať nahlásí tuto informaci ředitelce školy, děkujeme. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od placení úplaty osvobozeni.

 
Logo MŠ Optiky