ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022

Termín pro podání žádosti je od 2. května do 16. května 2021 včetně.                               Varianty pro podání přihlášky a čestného prohlášení o očkování dítěte.                      1. S elektronický podpisem zaslat na emailovou adresu msoptiky@medialine.cz              2. Podepsané dokumenty zaslat poštou na adresu Mateřská škola Přerov, Optiky 14, 750 02 Přerov                                                                                                                              3. V nejkrajnější situaci po telefonické domluvě donést osobně. Kontakt 734 141 142.      Potřebné dokumety najdete v sekci O ŠKOLCE- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                             Dále prosíme o kopii rodného listu a očkovací průkaz dítěte.                                              Po obdržení žádosti Vám emailem, nebo sms příjde registrační heslo.                               Po ukončení zápisu tedy 16. května 2021 včetně, bude rozhodnuto o přijetí dítěte k nám do MŠ. Seznamy s registračním číslem najdete na webových stránkách, nebo na budově školy.               Jako poslední krok bude připraveno rozhodnutí.                                                              Na všechny děti se moc těšíme a doufáme, že se brzy všichni potkáme.

                                                        

Logo MŠ Optiky