O ŠKOLCE


Budova školy se nachází uprostřed sídliště, v příjemném prostředí, obklopena zelení.

 Mateřská škola má

 

3
oddělení

6
učitelek

3
provozní zaměstnance

 

 
 

Přízemí budovy

V přízemí budovy se nachází šatny pro děti. Každé oddělení má vlastní šatnu, kde si děti nechávají své oblečení, obuv, převleční na zahradu a náhradní oděv. 
Také se zde nachází prostory pro děti z prvního oddělení - děti ve věku od 2 do 4 let.

Uspořádání třídy pro děti

třída

herna

sociální zařízení

místnost pro uložení lehátek

Dále se v přízemí nachází přípravna pro výdej stravy pro děti 1. oddělení, šatna + WC pro personál mateřské školy, kancelář a ředitelna.

1. patro budovy

Jsou zde další dvě třídy s příslušenstvím (shodné s prostředím 1. oddělení), přípravna pro výdej jídla a místnost pro uložení učitelských pomůcek a výtvarného materiálu.

Suterén

Zde se nachází malý divadelní sál s jevištěm, které je využíváno pro kulturní akce, vystoupení i hraní loutkového divadla.

Za budovou

mateřské školy se rozprostírá krásně upravená zahrada se vzrostlými stromy a okrasnými keři. Hlavně však je to místo relaxace a pobytu na čerstvém vzduchu pro děti, a to v každém ročním období. Zahrada je vybavena chatkou na ukládání zahradních hraček, průlezkami, houpačkami a ostatním zahradním vybavením.

 
 

Všechny učitelky ve čtyřech odděleních školy pracují s dětmi dle vlastního Školního vzdělávacího programu "Rok v mateřské škole," který byl učitelkami vytvořen tak, aby uspokojoval potřeby dětí všech věkových skupin, připravoval nenásilnou a pro dítě zajímavou formou pro zdárný vstup do základní školy a zároveň respektoval jejich individualitu.

Každé oddělení má vypracován svůj třídní vzdělávací program, který je rozdělen na jednotlivá podtémata. Časová doba splnění daných úkolů jednotlivých témat je zpravidla 1 - 2 týdny. V každém oddělení pracují dvě učitelky. Rodiče pravidelně informujeme na nástěnkách o všech úkolech a činnostech v daném týdnu, tedy nejen výtvarné práce dětí, ale také pracovní listy a ostatní činnosti z oblasti rozumové a estetické, uvolňovací cviky, výchovné programy apod. MŠ se zaměřuje také na ekologické aktivity, sbíráme papír, plastová víčka, opotřebené baterie.

 
 

Mateřská škola má elokované pracoviště v obci Kozlovice.

Jedná se o čtvrté oddělení naší školy. Jedná se o smíšené oddělení v klidném prostředí s krásnou zahradou s novými prvky. Pracují zde 2 učitelky a 1 provozní zaměstnankyně.

Logo MŠ Optiky