AKTUALITY


 
logo MŠ Optiky

PLATBA ŠKOLNÉHO

Placení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.září 2023. Číslo účtu MŠ - 1883121379/0800 variabilní symbol: datum narození vašeho dítěte do poznámek pro příjemce: jméno dítěte částka od září 2023 do června 2024 je 448 korun (prázdninový provoz se bude platit v hotovosti a jiná částka) Částka je splatná do 15 - tého v daném měsíci, ten den už musí být částka na účtu.Kdo ze zákonných zástupců nemá zřízen účet, ať nahlásí tuto informaci ředitelce školy, děkujeme. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od placení úplaty osvobozeni.

 
Logo MŠ Optiky